Cennik

PAKIETY

W związku z wyłączną współpracą online (do odwołania) żadna z poniższych usług nie będzie uwzględniała analizy składu ciała (chyba, że jej wyniki zostaną dostarczone drogą email do omówienia).

Opieka dietetyczna – Kompleksowy pakiet, w którego skład wchodzi wstępna, 90-minutowa konsultacja wraz z analizą składu ciała, dzienniczka żywieniowego, przedstawionych badań laboratoryjnych, wywiadu żywieniowo-zdrowotnego, 7-dniowy jadłospis wraz z przepisami i pełną listą zakupów, zalecenia ogólne oraz personalizowane materiały dodatkowe, bieżąca opieka przez okres 30 lub 90 dni dla monitorowania postępów i wyjaśniania wątpliwości dotyczących planu żywieniowego. Ponadto każdy plan zaopatrzony jest w szczegółowe wskazówki dotyczące jego stosowania. Pakiet jest dostępny w dwóch wariantach – miesięcznym oraz 3-miesięcznym. Dodatkowe korzyści – dostęp do grupy i nowych materiałów, darmowy ebook, tygodniowe raporty, itp.

Pakiet miesięczny 400 zł // Pakiet 3-miesięczny 1000 zł


Opieka dietetyczna dla par – Podwójny pakiet opieki dietetycznej w ramach którego plany żywieniowe są zbieżne w ramach możliwości zdrowotnych oraz preferencji smakowych. Każdy z podopiecznych jest prowadzony indywidualnie.

Pakiet miesięczny 700 zł // Pakiet 3-miesięczny 1800 zł


Kompleksowa analiza stylu odżywiania – Pakiet obejmujący wstępną, 90-minutową konsultację wraz z analizą składu ciała, dzienniczka żywieniowego, przedstawionych badań laboratoryjnych, wywiadu żywieniowo-zdrowotnego, ocenę zapotrzebowania energetycznego oraz na makro- i mikroskładniki, zalecenia ogólne oraz personalizowane materiały dodatkowe, tabele produktów wskazanych i niewskazanych oraz zestaw propozycji posiłków z przepisami, a także wizytę kontrolną.

180 zł


WIZYTY POJEDYNCZE

Jednorazowa konsultacja – 90-minutowe spotkanie na którym odbywa się analiza składu ciała, dzienniczka żywieniowego, przedstawionych badań laboratoryjnych, wywiadu żywieniowo-zdrowotnego. Zostają wskazane błędy żywieniowe a wszelkie wątpliwości dotyczące odżywiania wyjaśnione. Możliwość rozszerzenia współpracy.

150 zł


Wizyta kontrolna – spotkanie w celu monitoringu postępów, kontrolnych pomiarach (skład ciała, obwody) oraz ewentualnej korekcie błędów żywieniowych.

60 zł


Plany żywieniowe – szczegółowe jadłospisy na 7 lub 14 dni układane indywidualnie z uwzglednieniem stanu zdrowia, preferencji smakowych oraz czasowych pacjenta. Do planu na każdy dzień załączone są informacje dotyczące energii oraz rozkładu makro- i mikroskładników (ich wykaz zależy od specyfiki planu).

120 – 170 zł


Modyfikacja planu żywieniowego – do 4 posiłków – 30 zł, do 8 posiłków – 70 zł, od 9 posiłków – cena ustalana indywidualnie

Pakiet opieki dietetycznej Kompleksowa analiza stylu odżywiania Jednorazowa konsultacja
Konsultacja x x x
Analiza składu ciała x x x
Materiały dodatkowe x x x
Poradnik zakupowy x x x
Zalecenia żywieniowe x x
Wizyta kontrolna x x
Indywidualny Plan Suplementacyjny x x
Indywidualny Plan Żywieniowy z przepisami oraz listą zakupów x
Stały kontakt x

Opis przebiegu poszczególnych wizyt znajdziesz w zakładce Przygotuj się do wizyty.