Przygotuj się do wizyty

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 1. Dzienniczek żywieniowy do pobrania i uzupełnienia => Dzienniczek żywieniowy
 2. Ankieta wysyłana po wstępnej rozmowie.
 3. Dokumentacja lekarska do wglądu.
 4. Lista zażywanych leków.
 5. Wyniki zleconych badań laboratoryjnych.

Przebieg I konsultacji (ok.90 min):

 1. Wywiad obejmujący przebyte choroby, ocenę dotychczasowego sposobu żywienia, preferencje żywieniowe, aktywność fizyczną, itp.
 2. Analiza dzienniczka żywieniowego, wskazanie ewentualnych błędów i przekazanie pierwszych zaleceń.
 3. Opcjonalnie! Ewentualne wskazanie dodatkowych badań laboratoryjnych do wykonania (krwi i moczu) w wymagających tego sytuacjach.
 4. Pomiary antropometryczne (waga, obwody).
 5. Badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. – NIEMOŻLIWE PODCZAS KONSULTACJI ONLINE.
 6. Określenie celów dietoterapii.

WAŻNE!

Przeciwwskazania do badania metodą bioimpedancji elektrycznej:

 1. Ciąża
 2. Padaczka
 3. Wszczepiony rozrusznik serca

Jeśli występują u Ciebie powyższe przeciwwskazania, koniecznie poinformuj o tym przed badaniem.

Przed badaniami metodą bioimpedancji elektrycznej unikaj:

 1. intensywnych ćwiczeń (12h przed badaniem)
 2. spożywania pokarmów (2h przed badaniem)
 3. alkoholu (48h przed badaniem)
 4. napojów energetyzujących oraz kawy (12h przed badaniem)

W celu wykonania badania należy mieć nagie stopy, dlatego proszę o ubranie się tak, by bez problemu je odsłonić.

Podczas wizyty na życzenie pacjent otrzymuje kopię pomiarów (w przeciwnym przypadku załączona ona zostaje do programu żywieniowego). Dieta zostaje przygotowana po analizie wszystkich zebranych danych (w tym po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych), zwykle po 7-10 dniach. Jadłospis będzie dopasowany do stanu zdrowia oraz trybu życia i preferencji żywieniowych pacjenta.


Wizyta kontrolna (15 – 30min):

Częstotliwość i przebieg takich wizyt jest uzależniona od pacjenta, jego potrzeb i preferencji, jednak odstępy pomiędzy kolejnymi wizytami nie powinny być dłuższe niż 4 tygodnie. Czas ten zwykle przeznaczany jest na pomiary antropometryczne, wgląd do dzienniczka żywieniowego (jeśli został zlecony i prowadzony), rozmowę o przebiegu diety, samopoczucia podczas jej stosowania, ewentualne zlecenie badań lub wizyt u specjalistów, pytania i sugestie pacjenta. W przypadku wizyty z 7-dniowym jadłospisem dodatkowo czas poświęcany jest na przekazanie diety i jego krótką analizę.